Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.155/10-5-2022 - Ταυτότητα κτιρίου/οριζοντίου ιδιοκτησίας

sima_sesse                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 10 Μαΐου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 155

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Ταυτότητα κτιρίου / οριζοντίου ιδιοκτησίας»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Παρόλα τα αιτήματα της ΣΕΣΣΕ για την παράταση της δυνατότητας ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού χωρίς την υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / οριζοντίου ιδιοκτησίας, το αρμόδιο Υπουργείο δεν προέβη στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.

  Συνεπώς, για όλες τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 Ν. 4495/2017 απαιτείται η σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Οριζοντίου ιδιοκτησίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας