Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.324/19-7-2021 - Παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού

sima_sesse                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 19 Ιουλίου 2021

           Αριθμ. Πρωτ. 324

                                      Προς

                                      Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                       της χώρας

                                                                 

 Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Σ/Ν του Υπουργείου με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις», στο οποίο περιλαμβάνεται η ρύθμιση για τη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού (άρ.118 παρ.9), προβλέπεται να κατατεθεί αύριο (20.07.2021) στην Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί τη Πέμπτη (22.07.2021) και να δημοσιευτεί άμεσα στο ΦΕΚ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας