Αρ.Πρωτ.:138/13-2-2020. Θέμα:«Κατάργηση ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Ιερισσού»

sima_sseth

 

      Θεσσαλονίκη 13-2-2020

      Αριθμ.πρωτ.138

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

   Θέμα: Κατάργηση ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Ιερισσού

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ιερισσού καταργήθηκε στις 22-12-2019. Συνημμένα σας αποστέλλουμε το ΦΕΚΒ’4727/19-12-2019, όπου δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση 89/4/5-12-2019 του «Ελληνικού Κτηματολογίου».

 Συνεπώς για την καταχώρηση πράξεων που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στην τοπική αρμοδιότητα του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Ιερισσού θα πρέπει να αποστέλλετε το συνημμένο νέο έντυπο μεταγραφής προς το Υποκατάστημα Πολυγύρου Κτηματολογικού γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας.

 

                                        Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                 Η Πρόεδρος                              Η Γεν. Γραμματέας

                    Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου          Θεανώ Μαρέτη

(Το ΦΕΚ Β 4727/2019 και το έντυπο μεταγραφής βρίσκονται στη μορφή .pdf)