Αρ.Πρωτ.:530/3-10-2019. Θέμα:«Έντυπο αίτησης για εγγραφή πράξης στα βιβλία του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών, υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων»

sima_sseth

 

        Θεσσαλονίκη 3-10-2019

        Αριθμ.πρωτ.530

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

          Θέμα: Έντυπο αίτησης για εγγραφή πράξης στα βιβλία του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών,

                     υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων 

 

 Σας αποστέλουμε συνημμένα το έντυπο αίτησης μεταγραφής που πρέπει να στέλνετε προκειμένου να καταχωρούνται οι πράξεις στα νέα υποκαταστήματα Κτηματολογικών Γραφείων που συστήνονται σε αντικατάσταση των καταργηθέντων αμίσθων υποθηκοφυλακείων.

 

                                              Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                                              Η Πρόεδρος                                             

                                              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου       

(Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στη μορφή .pdf)