Αρ.Πρωτ.:566/30-10-2023. Θέμα:«Χρήση άυλου μεγαροσήμου στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 30-10-2023

        Αριθμ.πρωτ.566

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Χρήση άυλου μεγαροσήμου στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία

 

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.49656/28-9-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομικών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για να λάβετε γνώση.

Επισημαίνουμε ότι η έκδοση άυλου μεγαροσήμου  εφαρμόζεται για τις ηλεκτρονικές πληρωμές στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία  και έχει παράλληλη εφαρμογή με την επικόλληση του έγχαρτου μεγαροσήμου. 

Η έκδοση του άυλου μεγαροσήμου γίνεται μέσω της εφαρμογής eparavolo  επιλέγοντας στο πεδίο «Φορέας Δημοσίου» αποκλειστικά τον Φορέα «Δικαιοσύνης/Άμισθα Υποθηκοφυλακεία».

 Σε περίπτωση που επιλεγεί ο Φορέας «Δικαιοσύνης» το μεγαρόσημο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δεσμευτεί από τον Υποθηκοφύλακα.

                                                 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                        Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

                                    Δημήτριος Τζίμας               Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)