Αρ.Πρωτ.:649/15-9-2020. Θέμα:«Λειτουργία υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 15-9-2020

         Αριθμ.πρωτ.649

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                 Θέμα: Λειτουργία υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων 

                  

     Σας διαβιβάζουμε την ΚΥΑ με αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.55160/11-9-2020 (ΦΕΚ τ.Β΄ 3877/11-9-2020), σχετικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και το καθεστώς λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων από 16-9-2020 έως και 31-10-2020.

 

                                               Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                       Η Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

                       Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                    Θεανώ Μαρέτη

(Η ως άνω σχετ. ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)