Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων-Υποθηκοφυλακείων

Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.19738/19-3-2020 (ΦΕΚ τ.Β΄ 936/19-3-2020) -

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως και 2.4.2020