Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. την Παρασκευή 27-5-2022

Δημοσιεύτηκε: 25/05/2022

sima_sullogou

 

     Θεσσαλονίκη 25-5-2022

     Αριθμ.πρωτ.367                                                                              

  

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91,

προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης σε  έκτακτη  Γενική Συνέλευση στις 27 Μαΐου 2022 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13.30, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,  με τα εξής θέματα:

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Απόφαση για άρση της αποφασισθείσης από 31 Μαϊου 2022 αποχής

Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.81 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επομένη  Σάββατο 28 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. με τον αυτό τρόπο και θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Θα σας σταλούν οι σχετικές οδηγίες και οι σύνδεσμοι για τον τρόπο σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη και τον τρόπο ψηφοφορίας.

                                                            Ο  Πρόεδρος

                                                         Δημήτριος Τζίμας

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων