Ανακοίνωση - Αποτελέσματα αρχαιρεσιών του Σ.Σ.Ε.Θ.

Δημοσιεύτηκε: 22/01/2018

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 22-1-2018

        Αρ.πρωτ.62

 

                                    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τις αρχαιρεσίες της 21ης Ιανουαρίου 2018,  για την εκλογή νέου Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, εκλέχθηκε η κ.Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου.

Συνεπώς η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης είναι η εξής:

Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου του Αθανασίου Πρόεδρος

Μαρία Χαλκίδου του Μιλτιάδη,  Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης του Στυλιανού,  Γεν.Γραμματέας

Θεανώ Μαρέτη του Αναστασίου, Ταμίας

Εμμανουήλ Σαραγιώτης του Δημητρίου, μέλος

Γενοβέφα Τσερμενίδου-Αλεξοπούλου του Παναγιώτη, μέλος

Δημήτριος Τζίμας του Νικολάου, μέλος

Κωνσταντίνος Κοτσανίδης του Ιωάννη, μέλος

Ξενοφών Κόκκινος του  Σπυρίδωνα, μέλος

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς                

                            Η Προέδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                  Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων