Φιλική συνάντηση και υποδοχή νέων συμβολαιογράφων την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Δημοσιεύτηκε: 22/09/2022

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων