Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. στις 8-1-2020

Δημοσιεύτηκε: 03/01/2020

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 23-12-2019                                                                                        

        Αριθμ.πρωτ.695                        

                                                                                   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2019 αποφασίστηκε η σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης στις 08-01-2020.

Προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’, σε έκτακτη  Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 08 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16.30 στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Συλλόγου μας, οδός Καλαποθάκη αριθμός 20 (5ος ορ.), με τα εξής θέματα:

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η αναμόρφωση του άρθρου 36 ν. 4646/2019 όσον αφορά την έννοια της φορολογικής ταυτότητας του ακινήτου.

3. Η αναστολή εφαρμογής των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 έως ότου δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων, οριοθετηθεί η ευθύνη του συμβολαιογράφου και υπάρξει επιμόρφωση των συμβολαιογράφων.

4. Επανεκτίμηση της κατάστασης και καθορισμός της περαιτέρω στάσης.

  Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση να ζητήσουν και να αντιπροσωπευτούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

 Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.81 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 στον αυτό τόπο και με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

                                                         Η  Πρόεδρος

                                          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων