Επιμορφωτικό σεμινάριο της Παρασκευής 24 Νοεμβρίου 2017

Δημοσιεύτηκε: 23/11/2017

Το επιμορφωτικό σεμινάριο που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017,

στις 18:00, στο Εντευκτήριο του Συλλόγου (Καλαποθάκη 20, 5ος όροφος),

έχει ως θέμα: «Ν.3691/2008 ''Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση

της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις'' και υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων».

Εισηγήτρια θα είναι η κ.Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου, συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης και μέλος του Δ.Σ.

του Σ.Σ.Ε.Θ.

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων