Αρ.Πρωτ.:52/20-1-2005. Θέμα:"Φιλανθρωπική εκδήλωση της χορωδίας του Συλλόγου στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης την Κυριακή 13-2-2005"

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ         Θεσσαλονίκη 20.1.2005
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    Αρ.Πρωτ.52

Προς
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Η Χορωδία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης θα δώσει συναυλία στις 13-2-2005 ημέρα Κυριακή και ώρα δωδεκάτη μεσημβρινή στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν προς ενίσχυση των σκοπών του Ελληνικού Παιδικού Χωριού.
Η τιμή της πρόσκλησης είναι δέκα (10) ευρώ.
Προσκλήσεις θα διατίθενται από τα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.
Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.


       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος       Η Γεν. Γραμματέας
 Ε. Σαρρής         Χρ. Φαρδή-Πανταζή