Οργανόγραμμα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΥΡΚΟΥΔΙΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (τηλ.2310224538)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΠΑΣΤΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (τηλ.2310270968)

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τηλ.2310220781)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ: ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλ.2310221127)

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων