ΝΕΑ

[02/01/2023]

Καλή Χρονιά

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

27/01/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/27-1-2023 «Μη επιτρεπτές πράξεις»

download περισσότερα
26/01/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.11/26-1-2023 - Υπενθύμιση σχετικά με την υποχρέωση αποστολής στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για συμβόλαια αλλοδαπών

download περισσότερα
24/01/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.10/24-1-2023 - Δημόσια διαβούλευση διατάξεων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος

download περισσότερα
23/01/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.8/20-1-2023 - Λήξη προθεσμίας επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών

download περισσότερα
13/01/2023

Αρ.Πρωτ.:22/13-1-2023. Θέμα:«Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ., την Κυριακή 29-1-2023»

download περισσότερα
13/01/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 2η/13-1-2023 «Κύρωση δασικών χαρτών στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής»

download περισσότερα