ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

16/11/2018

Αρ.Πρωτ.:724/15-11-2018. Θέμα:«Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων»

download περισσότερα
13/11/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 31η/12-11-2018 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
09/11/2018

Αρ.Πρωτ.:703/8-11-2018. Θέμα:«Ζητήματα ΕΝΦΙΑ»

περισσότερα
09/11/2018

Αρ.Πρωτ.:693/6-11-2018. Θέμα:«Μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς»

download περισσότερα
09/11/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.308/6-11-18 - Αποστολή ιστορικού σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου

download περισσότερα
09/11/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 30η/5-11-2018 «Άρθρο 249 παρ.3 Ν.4555/2018 – Επιλογή τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης προσώπου»

download περισσότερα