ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

16/11/2017

Αρ.Πρωτ.1066/15-11-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση ΚΥΑ με αριθμ.ΔΕΑΦ1167412/2017 Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης-Οικονομικών σχετικά με τη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στην Α.Α.Δ.Ε.»

download περισσότερα
15/11/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 52η/15-11-2017 «Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/10-11-2017 (ΦΕΚ 3975 Β) – Υπαγωγή αυθαιρέτων στο Ν.4495/2017 και ισχύς βεβαιώσεων του Ν.4178/2013»

download περισσότερα
15/11/2017

Αρ.Πρωτ.1064/15-11-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση ΚΥΑ με αριθμ.27454/2631/2017 Υπουργών Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με το Ν.4495/2017»

download περισσότερα
10/11/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.516/10-11-17 - Ισχύς βεβαιώσεων του Ν.4178/2013

download περισσότερα
08/11/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.509/8-11-17 σχετικά με την ισχύ των βεβαιώσεων του Ν.4178/2013

download περισσότερα
08/11/2017

Αρ.Πρωτ.1050/6-11-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση Ν.4495/2017 (ΦΕΚ τ.Α’ 167/3-11-2017) - Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

download περισσότερα