ΝΕΑ

[02/01/2019]

Καλή Χρονιά

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

23/01/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 1η/22-1-2019 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
23/01/2019

Αρ.Πρωτ.:57/22-1-2019. Θέμα:«Συμβολαιογραφικά δικαιώματα για σύνταξη πράξης μετατροπής εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε Ι.Κ.Ε.»

περισσότερα
23/01/2019

Αρ.Πρωτ.:48/21-1-2019. Θέμα:«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ.9 του άρθρου 12 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170)»

download περισσότερα
23/01/2019

Αρ.Πρωτ.:14/10-1-2019. Θέμα:«Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. την Κυριακή 27-1-2019»

download περισσότερα
23/01/2019

Αρ.Πρωτ.:45/17-1-2019. Θέμα:«Προσδιορισμός κρατικού συμβολαίου»

περισσότερα
23/01/2019

Αρ.Πρωτ.:52/21-1-2019. Θέμα:«Καταβολή συνδρομής»

περισσότερα