ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

18/07/2018

Αρ.Πρωτ.:506/17-7-2018. Θέμα:«Συγκρότηση επιτροπών Σ.Σ.Ε.Θ.»

download περισσότερα
17/07/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.192/16-7-18 - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.4409/2016

download περισσότερα
16/07/2018

Αρ.Πρωτ.:494/11-7-2018. Θέμα:«Διαδικασία Apostille»

download περισσότερα
16/07/2018

Αρ.Πρωτ.:480/3-7-2018. Θέμα:«Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο»

περισσότερα
16/07/2018

Αρ.Πρωτ.:487/5-7-2018. Θέμα:«Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων στο ταμείο του Σ.Σ.Ε.Θ., που συντάσσονται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018»

περισσότερα
16/07/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 22η/12-7-2018 - Η υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στον Ψηφιακό Υποδοχέα Τοπογραφικών Διαγραμμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

download περισσότερα