ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

07/08/2020

Αρ.Πρωτ.:600/7-8-2020. Θέμα:«Διαβίβαση Ν.4714/2020»

download περισσότερα
07/08/2020

Αρ.Πρωτ.:586/6-8-2020. Θέμα:«Απάντηση Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών Τ.Α.Π.»

περισσότερα
06/08/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.324/5-8-2020 - Τροποποίηση άρ.98 Ν.4495/2017 – Ειδική μνεία για την τροποποίηση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις επέκτασης ή απομείωσης επιφάνειας οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

download περισσότερα
03/08/2020

Αρ.Πρωτ.:589/3-8-2020. Θέμα:«Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου»

περισσότερα
30/07/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.322/29-7-2020 - Συνάντηση του Προέδρου της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με τον κ.Υπουργό Δικαιοσύνης

download περισσότερα
27/07/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.317/24-7-2020 - Πρόσκληση για αναμόρφωση των δασικών χαρτών Δράμας

download περισσότερα