ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

02/08/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 48η/1-8-2019 «Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. Ε.2144/22-7-2019 – Αποδεικτικό καταβολής των φόρων κεφαλαίου»

download περισσότερα
31/07/2019

Αρ.Πρωτ.:435/25-7-2019. Θέμα:«Ανάρτηση εισηγήσεων σεμιναρίου στο Κανάλι Youtube του ΣΣΕΘ»

περισσότερα
31/07/2019

Αρ.Πρωτ.:445/29-7-2019. Θέμα:«Αναζήτηση πληροφοριών από φορολογικές αρχές»

download περισσότερα
31/07/2019

Αρ.Πρωτ.:434/24-7-2019. Θέμα:«Προσδιορισμός τραπεζικών και κρατικών συμβολαίων»

περισσότερα
31/07/2019

Αρ.Πρωτ.:433/24-7-2019. Θέμα:«Εξουσιοδοτήσεις για κατάθεση και λήψη δηλώσεων στο Τμήμα Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ.»

περισσότερα
29/07/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1096/1937871/18-7-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων του ν.2308/1995 σε περιοχές της Π.Ε. Σερρών»

download περισσότερα