ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

27/07/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.334/26-7-2021 - Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο

download περισσότερα
26/07/2021

Αρ.Πρωτ.:486/26-7-2021. Θέμα:«Τροποποίηση απόφασης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων»

download περισσότερα
26/07/2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Επικράτεια από 26 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2021

download περισσότερα
26/07/2021

Αρ.Πρωτ.:485/26-7-2021. Θέμα:«Ενημέρωση για τα προβλήματα λειτουργίας της πλατφόρμας για ραντεβού στο Κτηματολογικό Γραφείο και Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης»

περισσότερα
26/07/2021

Αρ.Πρωτ.:477/23-7-2021. Θέμα:«Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων στο ταμείο του Σ.Σ.Ε.Θ., που συντάσσονται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2021»

περισσότερα
23/07/2021

Αρ.Πρωτ.:483/23-7-2021. Θέμα:«Παράταση βεβαιώσεων μηχανικού Ν.4495/2017»

download περισσότερα