ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

06/12/2019

Αρ.Πρωτ.:659/6-12-2019. Θέμα:«Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του αρθρ.32 του Ν.3842/2010»

download περισσότερα
06/12/2019

Αρ.Πρωτ.:662/6-12-2019. Θέμα:«Ενεργοποίηση πλατφόρμας Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
06/12/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.520/5-12-2019 - Ν.4643/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄ 193/3.12.2019) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις»

download περισσότερα
03/12/2019

Αρ.Πρωτ.:652/29-11-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
03/12/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.515/2-12-2019 - Ν.4640/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄ 190/30.11.2019) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις»

download περισσότερα
03/12/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.516/2-12-2019 - Φορολογικό νομοσχέδιο-Συνάντηση με Υφυπουργό Οικονομικών

download περισσότερα