ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

24/01/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.36/23-1-2020 - Προσδιορισμός παλαιότητας κτισμάτων

download περισσότερα
24/01/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.33/21-1-2020 - Αποχή των συμβολαιογράφων

download περισσότερα
23/01/2020

Αρ.Πρωτ.:27/13-1-2020. Θέμα:«Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. την Κυριακή 26-1-2020»

download περισσότερα
20/01/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.30/17-1-2020 - Τροπολογία αναστολής διατάξεων Ν.4646/2019

download περισσότερα
17/01/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.29/17-1-2020 - Επετειακή επιστημονική ημερίδα του IRENE την Παρασκευή 7-2-2020 στο Λουξεμβούργο

download περισσότερα
17/01/2020

Αρ.Πρωτ.:10/8-1-2020. Θέμα:«Στατιστικοί πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2019»

download περισσότερα