ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

29/05/2020

Αρ.Πρωτ.:427/29-5-2020. Θέμα:«Λειτουργία δικαστηρίων»

download περισσότερα
29/05/2020

Αρ.Πρωτ.:421/28-5-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
29/05/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1271/2016316/28-5-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα του Δήμου Αθηναίων»

download περισσότερα
29/05/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.523/2016326/28-5-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα στο Δήμο Αθηναίων»

download περισσότερα
29/05/2020

Έγγραφα για e-ΕΦΚΑ - Ασφαλιστική Ενημερότητα

download περισσότερα
28/05/2020

Αρ.Πρωτ.:417/28-5-2020. Θέμα:«Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες»

download περισσότερα