ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

07/07/2020

Αρ.Πρωτ.:531/6-7-2020. Θέμα:«Αναστολή διατάξεων αρ.47-49 του ν.4646/2019»

download περισσότερα
07/07/2020

Αρ.Πρωτ.:536/7-7-2020. Θέμα:«Διαδικασία κατάθεσης και δημοσίευσης δημόσιων διαθηκών στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
07/07/2020

Αρ.Πρωτ.:534/7-7-2020. Θέμα:«Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης Α1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β΄) - Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου»

download περισσότερα
03/07/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.657/2021029/1-7-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Κιλκίς»

download περισσότερα
03/07/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.673/2020908/1-7-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών των Π.Ε. Κοζάνης & Πιερίας»

download περισσότερα
02/07/2020

Αρ.Πρωτ.:515/30-6-2020. Θέμα:«Χορήγηση ψηφιακής υπογραφής στα μέλη του Σ.Σ.Ε.Θ.»

περισσότερα