ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

23/10/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 27η/22-10-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
19/10/2018

Αρ.Πρωτ.:657/18-10-2018. Θέμα:«Λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
16/10/2018

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1309/ΝΔ2700/1836827/15-10-2018. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων στην Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»

download περισσότερα
16/10/2018

Αρ.Πρωτ.:645/11-10-2018. Θέμα:«Συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης ΥΜΣ»

download περισσότερα
16/10/2018

Αρ.Πρωτ.:654/12-10-2018. Θέμα:«Ενημέρωση σχετικά με τους ελέγχους ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων (ΠΟΛ 1182 & 1186/28.9.2018 του Διοικητού της Α.Α.Δ.Ε.)»

περισσότερα
09/10/2018

Αρ.Πρωτ.:634/9-10-2018. Θέμα:«ΠΟΛ.1186/28-9-2018 - Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων»

download περισσότερα