ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

17/04/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/16-4-2018 «Τέλη χρήσης πλειστηριασμού επί περισσοτέρων κινητών ή ακινήτων κατασχθέντων με την ίδια έκθεση»

download περισσότερα
12/04/2018

Αρ.Πρωτ.:258/12-4-2018. Θέμα:«Συμβολαιογραφική πράξη συναινετικών διαζυγίων»

download περισσότερα
12/04/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 11η/11-4-2018 «Υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων που απορρέουν από τον Ν.3691/2008»

download περισσότερα
12/04/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 10η/11-4-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
05/04/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 9η/5-4-2018 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
04/04/2018

Αρ.Πρωτ.:241/2-4-2018. Θέμα:«Διενέργεια πλειστηριασμών»

περισσότερα