ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

18/02/2019

Αρ.Πρωτ.:122/13-2-2019. Θέμα:«Προθεσμία διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών»

download περισσότερα
15/02/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 5η/14-2-2019 «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περίπτωση 7Α του άρθρου 20Β του Κώδικα Μετανάστευσης»

download περισσότερα
14/02/2019

Αρ.Πρωτ.:111/11-2-2019. Θέμα:«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1103»

download περισσότερα
14/02/2019

Αρ.Πρωτ.:103/7-2-2019. Θέμα:«Μερική κύρωση δασικού χάρτη Πέλλας»

download περισσότερα
14/02/2019

Αρ.Πρωτ.:93/7-2-2019. Θέμα:«Μερική κύρωση δασικού χάρτη Κιλκίς»

download περισσότερα
06/02/2019

Αρ.Πρωτ.:94/5-2-2019. Θέμα:«Διαδικασία πιστοποίησης για την ηλεκτρονική εφαρμογή ΥΜΣ»

περισσότερα