ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

26/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/22-3-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
26/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/22-3-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου-Τροποποίηση διατάξεων του Ν.2664/1998»

download περισσότερα
26/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 16η/22-3-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
21/03/2019

Αρ.Πρωτ.:211/19-3-2019. Θέμα:«Γνωστοποίηση Ν.4602/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄ 45/9-3-2019)»

download περισσότερα
21/03/2019

Αρ.Πρωτ.:214/19-3-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
21/03/2019

Αρ.Πρωτ.:216/19-3-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων ΦΜΑ»

περισσότερα