ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

14/06/2019

Αρ.Πρωτ.:372/14-6-2019. Θέμα:«Δεύτερη παράταση προθεσμίας πιστοποίησης των συμβολαιογράφων-ΥΜΣ για τη σύσταση εταιριών»

download περισσότερα
13/06/2019

Αρ.Πρωτ.:367/13-6-2019. Θέμα:«Διορισμός Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019»

download περισσότερα
13/06/2019

Αρ.Πρωτ.:362/11-6-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
11/06/2019

Αρ.Πρωτ.:355/6-6-2019. Θέμα:«Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)2201/2003 του Συμβουλίου στις περιπτώσεις σύνταξης βεβαίωσης συναινετικής λύσης γάμου»

download περισσότερα
11/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.885/1930439/5-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας»

download περισσότερα
07/06/2019

Αρ.Πρωτ.:356/6-6-2019. Θέμα:«Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας σε συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης κτίσματος»

download περισσότερα