ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

21/09/2018

Αρ.Πρωτ.:599/20-9-2018. Θέμα:«Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.4446/2016»

download περισσότερα
14/09/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 26η/14-9-2018 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
13/09/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 25η/12-9-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
12/09/2018

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1180/1833286/11-9-2018. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Καλλικρατικών Δήμων Δέλτα, Λαγκαδά, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

download περισσότερα
10/09/2018

Αρ.Πρωτ.:577/10-9-2018. Θέμα:«Ημερίδα για τον Κανονισμό που αφορά τις περιουσιακές σχέσεις συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων»

download περισσότερα
06/09/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.243/5-9-2018 - Προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού συμβολαιογράφων έτους 2018

download περισσότερα