ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

29/03/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.69/29-3-2023 - Ν.5036/2023 (Α΄77) 28.03.2023 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας»

download περισσότερα
29/03/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.68/29-3-2023 - «Ν.5037/2023 (Α΄78) 28.03.2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»

download περισσότερα
29/03/2023

Αρ.Πρωτ.:171/29-3-2023. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.5036/2023»

download περισσότερα
29/03/2023

Αρ.Πρωτ.:170/29-3-2023. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.5037/2023»

download περισσότερα
28/03/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.65/27-3-2023 - Κοινή συνέντευξη τύπου Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων & Δικαστικών Επιμελητών για τη δυσλειτουργία των Υποθηκοφυλακείων & Κτηματολογικών Γραφείων Αττικής

download περισσότερα
27/03/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 10η/24-3-2023 «Επισύναψη αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος σε εκποιητικές δικαιοπραξίες οριζοντίων/καθέτων ιδιοκτησιών κατά το μεσοδιάστημα επεξεργασίας της σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών»

download περισσότερα