ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

15/07/2024

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.420/12-7-2024 - α) Οδηγίες για την εξάλειψη βάρους, μη εμφαινομένου στις αρχικές εγγραφές και β) υποβολή από συμβολαιογράφο αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος, (άρθρο 6 παρ. 4, άρθρο 19 παρ. 2), άνευ εξουσιοδοτήσεως προς αυτόν από τον αιτούντα την διόρθωση

download περισσότερα
15/07/2024

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.419/12-7-2024 - Από 16/7/2024 υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY

download περισσότερα
15/07/2024

Αρ.Πρωτ.:678/10-7-2024. Θέμα:«Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο»

περισσότερα
05/07/2024

Αρ.Πρωτ.:671/5-7-2024. Θέμα:«Αναστολή εργασιών Κτηματολογικών Γραφείων»

download περισσότερα
05/07/2024

Αρ.Πρωτ.:666/2-7-2024. Θέμα:«Έλεγχος προδικασίας πλειστηριασμών»

περισσότερα
02/07/2024

Οικονομικές κυρώσεις - Ιούνιος 2024

περισσότερα