ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

19/06/2024

Αρ.Πρωτ.:639/17-6-2024. Θέμα:«Υπενθύμιση συστάσεων για συμπληρωματικά στοιχεία προς Δ.Ο.Υ. για εκκαθάριση δηλώσεων»

περισσότερα
18/06/2024

Αρ.Πρωτ.:636/17-6-2024. Θέμα:«Ενημέρωση για ενέργειες επίλυσης των προβλημάτων λειτουργίας της σύνδεσης syzefxis του ΤΠΔ Θεσσαλονίκης»

περισσότερα
14/06/2024

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2437107/ΔΚ1012/13-6-2024. Θέμα:«Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των κτηματογραφούμενων περιοχών της Π.Ε. Πιερίας»

download περισσότερα
04/06/2024

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/4-6-2024 «Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 63 του Ν.2214/1994 περί κοινοποίησης προγράμματος πλειστηριασμού ή αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης ή δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού ακινήτων που βαρύνονται με υποθήκη υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων»

download περισσότερα
04/06/2024

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.394/4-6-2024 - Εγχειρίδιο ενιαίων κανόνων νομικού ελέγχου Κτηματολογίου

download περισσότερα
04/06/2024

Οικονομικές κυρώσεις - Μάιος 2024

περισσότερα