ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

18/04/2024

Αρ.Πρωτ.:467/12-4-2024. Θέμα:«Έκδοση ψηφιακού αντιγράφου συμβολαιογραφικής πράξης για καταχώρισή της στο Κτηματολόγιο»

περισσότερα
18/04/2024

Αρ.Πρωτ.:466/12-4-2024. Θέμα:«Επιμορφωτικά σεμινάρια»

download περισσότερα
12/04/2024

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 13η/11-4-2024 «Τροποποιήσεις διατάξεων άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (“Golden Visa”)»

download περισσότερα
12/04/2024

Αρ.Πρωτ.:456/11-4-2024. Θέμα:«Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων σύμφωνα με το Ν.5038/2023 περί Κώδικα Μετανάστευσης»

download περισσότερα
08/04/2024

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.340/8-4-2024 - ΕΝΦΙΑ για έξι (6) έτη: Έκδοση πρώτης κεντρικής έκδοσης της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2024

download περισσότερα
08/04/2024

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.339/5-4-2024 - Διαδικτυακή ενημέρωση για απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

download περισσότερα