ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

19/04/2019

Αρ.Πρωτ.:292/19-4-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
19/04/2019

Αρ.Πρωτ.:293/19-4-2019. Θέμα:«Ανάρτηση εισηγήσεων σεμιναρίου στο Κανάλι Youtube του ΣΣΕΘ»

περισσότερα
19/04/2019

Αρ.Πρωτ.:279/16-4-2019. Θέμα:«Ορθή είσπραξη συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων»

περισσότερα
19/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29η/19-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
19/04/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.612/1921128/17-4-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας»

download περισσότερα
19/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 28η/18-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα