ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

23/07/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 46η/22-7-2019 «Απόφαση ΑΑΔΕ για τροποποίηση της ΠΟΛ.1274/2013 σχετικά με το αποδεικτικό ενημερότητας του άρθρ.12 Ν.4174/2013»

download περισσότερα
19/07/2019

Αρ.Πρωτ.:429/18-7-2019. Θέμα:«Καταχώρηση πράξεων»

περισσότερα
17/07/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.174/17-7-2019 - Συνάντηση για το νέο σύστημα υποβολής των δηλώσεων Κεφαλαίου στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

download περισσότερα
16/07/2019

Δελτίο Τύπου Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. - Συνάντηση για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Απλούστευση Διαδικασιών

download περισσότερα
16/07/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 45η/11-7-2019 «Π.Δ. 81/2019 – Μετονομασία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υποχρέωση συμβολαιογράφων σε αλλαγή σφραγίδας»

download περισσότερα
16/07/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 44η/10-7-2019 «Αποστολή εγχειριδίου ερωτήσεων – απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων»

download περισσότερα