ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

03/08/2018

Αρ.Πρωτ.:539/3-8-2018. Θέμα:«Συμμετοχή στην επιτροπή κτηματολογίου»

download περισσότερα
02/08/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 24η/1-8-2018 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
01/08/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 23η/1-8-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
01/08/2018

Αρ.Πρωτ.:535/1-8-2018. Θέμα:«Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων (Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.ΓΔ1235/ΝΔ2199/1829652/31-7-2018)»

download περισσότερα
31/07/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.201/30-7-2018 - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138 Α)

download περισσότερα
27/07/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.198/27-7-2018 - Ενημέρωση για προκήρυξη διαγωνισμού συμβολαιογράφων

download περισσότερα