ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

11/01/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 1η/10-1-2018 - ΚΥΑ 50743/2017 – «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» (ΦΕΚ 4432/2017 Β)

download περισσότερα
10/01/2018

Αρ.Πρωτ.:19/8-1-2018. Θέμα:«Πρόσκληση αρχαιρεσιών για εκλογή Προέδρου στις 21-1-2018»

download περισσότερα
09/01/2018

Αρ.Πρωτ.:24/8-1-2018. Θέμα:«Βεβαίωση οφειλής»

download περισσότερα
08/01/2018

Αρ.Πρωτ.:6/2-1-2018. Θέμα:«Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία»

download περισσότερα
08/01/2018

Αρ.Πρωτ.:7/2-1-2018. Θέμα:«Αναστολή εφαρμογής του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων»

download περισσότερα
29/12/2017

Αρ.Πρωτ.:1151/28-12-2017. Θέμα:«Απώλεια εντύπων αποδεικτικού ενημερότητας»

download περισσότερα