ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

15/04/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/15-4-2021 «Πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, όπως ρυθμίζονται στο άρθρ. 83 ν. 4490/31-03-2021 (ΦΕΚ 48 /31-3-2021 τεύχ. Α’)»

download περισσότερα
14/04/2021

Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης από 12 έως 19 Απριλίου 2021

download περισσότερα
14/04/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.136/13-4-2021 - 1η Συνάντηση της Νομικής Υπηρεσίας του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με εκπροσώπους του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

download περισσότερα
13/04/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/13-4-2021 «Κτίσματα που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ. και εφαρμογή του Ν.4495/2017»

download περισσότερα
12/04/2021

Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 13 έως 19 Απριλίου 2021

download περισσότερα
12/04/2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Επικράτεια από 12 έως 19 Απριλίου 2021

download περισσότερα