ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

16/10/2020

Αρ.Πρωτ.:729/15-10-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για θέματα Κτηματολογίου»

περισσότερα
14/10/2020

Αρ.Πρωτ.:714/12-10-2020. Θέμα:«Ηλεκτρονική καταχώρηση πράξεων»

download περισσότερα
14/10/2020

Αρ.Πρωτ.:713/9-10-2020. Θέμα:«Έκδοση ψηφιακής υπογραφής»

περισσότερα
08/10/2020

Αρ.Πρωτ.:669/2-10-2020. Θέμα:«Μητρώο εκτελεστών διαθηκών»

download περισσότερα
08/10/2020

Αρ.Πρωτ.:704/6-10-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
08/10/2020

Αρ.Πρωτ.:706/7-10-2020. Θέμα:«Ερμηνευτική διάταξη για τη σύνταξη πίνακα κατάταξης δανειστών»

download περισσότερα