ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

07/04/2020

Αρ.Πρωτ.:294/7-4-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για νέες Υπουργικές Αποφάσεις»

download περισσότερα
07/04/2020

Αρ.Πρωτ.:293/7-4-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τα μέτρα στήριξης των συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
07/04/2020

Αρ.Πρωτ.:292/7-4-2020. Θέμα:«Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών, πληττομένων από τον Covid-19»

download περισσότερα
03/04/2020

Αρ.Πρωτ.:278/2-4-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για νέες Υπουργικές Αποφάσεις»

download περισσότερα
03/04/2020

Αρ.Πρωτ.:277/2-4-2020. Θέμα:«Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων στο ταμείο του Σ.Σ.Ε.Θ.»

περισσότερα
01/04/2020

Αρ.Πρωτ.:275/1-4-2020. Θέμα:«Αποφάσεις Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα