ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

15/10/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.459/11-10-2019 - Ακύρωση αντικειμενικών αξιών σε 12 περιοχές της χώρας από το Συμβούλιο της Επικρατείας

download περισσότερα
15/10/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 60η/11-10-2019 «Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Σ.Σ.Ε.Α-Π.Α.Δ. εγγράφων του Κτηματολογίου»

download περισσότερα
15/10/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.455/9-10-2019 - Καταγραφή προβλημάτων με Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία

download περισσότερα
15/10/2019

Αρ.Πρωτ.:542/10-10-2019. Θέμα:«Σωστή αναγραφή Α.Φ.Μ. αγοραστή για την έκδοση αποδεικτικού καταβολής»

περισσότερα
10/10/2019

Αρ.Πρωτ.:540/9-10-2019. Θέμα:«Διοικητική διαίρεση της Χώρας»

download περισσότερα
10/10/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.454/8-10-2019 - Συνάντηση στο Κτηματολόγιο

download περισσότερα