ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

19/11/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1521/1955300/18-11-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων του ν.2308/1995 σε ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Σερρών»

download περισσότερα
15/11/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.495/14-11-2019 - Έλεγχοι ΕΝΦΙΑ-Χρήση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ-Αυθαίρετα-Νομοθετικές ρυθμίσεις

download περισσότερα
15/11/2019

Αρ.Πρωτ.:602/6-11-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
15/11/2019

Αρ.Πρωτ.:615/11-11-2019. Θέμα:«Συνέδριο του I.R.E.N.E. στο Λουξεμβούργο»

download περισσότερα
15/11/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.492/7-11-2019 - Τροποποίηση άρθρου 20 Ν.4251/2014 (Α΄ 80)

download περισσότερα
15/11/2019

Αρ.Πρωτ.:561/6-11-2019. Θέμα:«Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών»

download περισσότερα