ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

20/10/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.485/20-10-17 - Ισχύς βεβαιώσεων Ν.4178/2013

download περισσότερα
13/10/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.480/12-10-17 - Επαναχορήγηση κωδικών για το ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης πλειστηριασμών

download περισσότερα
13/10/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 47η/12-10-2017 «Ν.4490/2017 άρθρο 14ο – Παράταση προθεσμίας για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης (ΦΕΚ 150 Α)»

download περισσότερα
12/10/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 46η/11-10-2017 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
12/10/2017

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1959/1727629/5-10-2017. Θέμα:«Προεδρικά Διατάγματα για την Εμμισθοποίηση Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων»

download περισσότερα
11/10/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.477/10-10-17 - Παράταση προθεσμίας για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης

download περισσότερα