ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

20/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 13η/19-3-2019 «Συνάντηση στη Γερμανία των Εθνικών Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Γερμανίας, Ελλάδας και Βουλγαρίας»

download περισσότερα
19/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/18-3-2019 «Νέες εισφορές Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. - Άρθρο του κ.Ανδρέα Κουτσόλαμπρου»

download περισσότερα
19/03/2019

Αρ.Πρωτ.:199/13-3-2019. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίων»

download περισσότερα
19/03/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.369/1913364/15-3-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Πιερίας»

download περισσότερα
15/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 11η/14-3-2019 «Σεμινάριο στην Κατάνια στις 12 Απριλίου 2019»

download περισσότερα
14/03/2019

Αρ.Πρωτ.:201/14-3-2019. Θέμα:«Ενημερωτική συνάντηση για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου στις 18-3-2019»

download περισσότερα