ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

09/10/2018

Αρ.Πρωτ.:634/9-10-2018. Θέμα:«ΠΟΛ.1186/28-9-2018 - Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων»

download περισσότερα
05/10/2018

Αρ.Πρωτ.:627/5-10-2018. Θέμα:«ΠΟΛ.1182/28-9-2018 - Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων»

download περισσότερα
04/10/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.272/4-10-18 - Υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018

download περισσότερα
04/10/2018

Αρ.Πρωτ.:623/3-10-2018. Θέμα:«Ενημέρωση για την λειτουργία της επιτροπής κτηματολογίου»

περισσότερα
26/09/2018

Αρ.Πρωτ.:602/21-9-2018. Θέμα:«Συγκρότηση επιτροπής Σ.Σ.Ε.Θ. για τα διεθνή ζητήματα και ανασυγκρότηση της διαρκούς επιστημονικής επιτροπής»

download περισσότερα
21/09/2018

Αρ.Πρωτ.:599/20-9-2018. Θέμα:«Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.4446/2016»

download περισσότερα