Κατάρτιση Συμβολαιογράφου

Συμβολαιογράφος μπορεί να διοριστεί ο πτυχιούχος νομικού τμήματος νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ο κάτοχος αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου αλλοδαπού πανεπιστημίου, ο οποίος έχει διατελέσει τουλάχιστον δύο έτη δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός ή άμισθος υποθηκοφύλακας και έχει την ελληνική ιθαγένεια.

Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και έχουν συμπληρώσει του 28ο έτος της ηλικίας τους (χωρίς να έχουν υπερβεί το 42ο έτος) και δεν εμποδίζονται από άλλα νόμιμα κωλύματα, μπορούν να συμμετάσχουν στον ετήσιο πανελλήνιο διαγωνισμό που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και μετά από επιτυχή συμμετοχή τους σε αυτόν να διοριστούν συμβολαιογράφοι στις κενές υπάρχουσες θέσεις.

Οι επιτυγχάνοντες στον διαγωνισμό παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια εσωτερικού και διεθνούς δικαίου, επαγγελματικής κατάρτισης και δεοντολογίας τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, τα οποία διοργανώνονται από τους οικείους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους.

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων