Τι είναι ο Συμβολαιογράφος

Ο Συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός. Διορίζεται μόνιμα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και καθήκοντά του είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας ασφάλειας και της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ελέγχεται για τη νόμιμη και επιμελή άσκηση των καθηκόντων του με τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα.

Ο Συμβολαιογράφος προσπαθεί διαρκώς για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και για τη συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωσή του, προς όφελος του συναλλασσόμενου κοινού.

Ο Συμβολαιογράφος χαίρει της εκτίμησης της ελληνικής κοινής γνώμης η οποία τον κατατάσσει μεταξύ των πιο αμερόληπτων και αξιόπιστων λειτουργών της δικαιοσύνης.

Οι έδρες των συμβολαιογράφων είναι κατανεμημένες γεωγραφικά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, έτσι ώστε να είναι εύκολη για όλους η πρόσβαση στον Συμβολαιογράφο της εμπιστοσύνης τους.

Οι συμβολαιογράφοι του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης αριθμούνται στους 571 και είναι αρμόδιοι να ασκούν τα καθήκοντά τους στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου που είναι διορισμένος ο καθένας από αυτούς.

Ο θεσμός του Συμβολαιογράφου κατέχει κεντρικό ρόλο στο Ελληνορωμαϊκό δικαιϊκό σύστημα το οποίο κρατεί σε 22 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία,  Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Τσεχίας και Ρουμανία) και έχει ήδη εισχωρήσει στις νομοθεσίες των πρώην ανατολικών χωρών.

Η Ελληνική Συμβολαιογραφία εντάσσεται στην Παγκόσμια Ένωση Συμβολαιογραφίας. Συμμετέχει στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων, στην εκπόνηση δικαιοσυγκριτικών μελετών και γενικά στην παγκόσμια εξέλιξη του συμβολαιογραφικού θεσμού.

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων