Επικοινωνία

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριστοτέλους 22,
546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 221127,
Fax: +30 2310 263139
e-mail: notarius@otenet.gr