Πλειστηριασμοί

25/06/2018

Αρ.Πρωτ.:449/22-6-2018. Θέμα:«Διαβίβαση εγκυκλίων (ΠΟΛ.1116, 1115, 1109 & 1113/2018) αρμοδιότητας Α.Α.Δ.Ε. - Ν.4549/2018 (ΦΕΚ τ.Α΄ 105/14-6-2018)»

download περισσότερα
03/05/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.129/3-5-18 - Λογαριασμοί για κατάθεση του τέλους χρήσης ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

περισσότερα
17/04/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/16-4-2018 «Τέλη χρήσης πλειστηριασμού επί περισσοτέρων κινητών ή ακινήτων κατασχεθέντων με την ίδια έκθεση»

download περισσότερα
04/04/2018

Αρ.Πρωτ.:241/2-4-2018. Θέμα:«Διενέργεια πλειστηριασμών»

περισσότερα
13/02/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.16/29-1-18 - Πιστοποίηση για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

download περισσότερα
13/02/2018

Αρ.Πρωτ.:142/13-2-2018. Θέμα:«Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2018»

download περισσότερα
09/02/2018

Αρ.Πρωτ.:132/8-2-2018. Θέμα:«ΠΟΛ.1017/1-2-18 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ.356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176, 177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018) και συναφή θέματα»

download περισσότερα
31/01/2018

Αρ.Πρωτ.:101/31-1-2018. Θέμα:«Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της 28ης-1-2018»

download περισσότερα
24/01/2018

Αρ.Πρωτ.:67/22-1-2018. Θέμα:«ΠΟΛ.1011/18-1-2018 - Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος»

download περισσότερα
27/12/2017

Αρ.Πρωτ.1131/19-12-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση ΚΥΑ με αριθμ.86979οικ/29-11-2017 - Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών»

download περισσότερα
25/10/2017

Αρ.Πρωτ.1031/25-10-2017. Θέμα:«Επιστροφή εισπραχθέντων απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης, πτωχευτικής διανομής κ.α.»

download περισσότερα
13/10/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.480/12-10-17 - Επαναχορήγηση κωδικών για το ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης πλειστηριασμών

download περισσότερα
03/10/2017

Αρ.Πρωτ.:975/2-10-2017. Θέμα:«Ενημέρωση αποφάσεων της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 1ης-10-2017»

download περισσότερα
26/09/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.446/25-9-17 - Εκτός λειτουργίας η ιστοσελίδα ανάρτησης πλειστηριασμών

download περισσότερα
14/09/2017

Δελτίο Τύπου της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για την επίθεση στο γραφείο της συναδέλφου-Προέδρου

download περισσότερα
30/08/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.408/29-8-17 - Προσωρινή διακοπή λειτουργίας server πρώην Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.

download περισσότερα
30/08/2017

Κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. σχετική με τη διεξαγωγή των πλειστηριασμών (αριθμ.πρωτ.Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.410/30-8-17)

download περισσότερα
21/07/2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με την αποχή από τους πλειστηριασμούς

download περισσότερα
17/07/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.335/14-7-17 - Πλειστηριασμοί, μια απάντηση στην Υπουργό κ.Θεανώ Φωτίου

download περισσότερα
17/07/2017

Δελτίο Τύπου - Αποχή από τους πλειστηριασμούς

download περισσότερα
14/07/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.337/14-7-17 - Διευκρινήσεις σχετικά με τις αναρτήσεις ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από το Γραφείο Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων

download περισσότερα
14/07/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.336/14-7-17 - Πληρωμή δημοσίευσης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

download περισσότερα
13/07/2017

Αρ.Πρωτ.:816/11-7-2017. Θέμα:«Διαβίβαση εγγράφου Προέδρου»

περισσότερα
13/07/2017

Αρ.Πρωτ.:815/11-7-2017. Θέμα:«Ενημέρωση αποφάσεων της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 10ης-7-2017»

download περισσότερα