Πλειστηριασμοί

05/07/2024

Αρ.Πρωτ.:666/2-7-2024. Θέμα:«Έλεγχος προδικασίας πλειστηριασμών»

περισσότερα
25/06/2024

Αρ.Πρωτ.:644/25-6-2024. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Βεβαίωσης & Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ) Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
18/06/2024

Αρ.Πρωτ.:636/17-6-2024. Θέμα:«Ενημέρωση για ενέργειες επίλυσης των προβλημάτων λειτουργίας της σύνδεσης syzefxis του ΤΠΔ Θεσσαλονίκης»

περισσότερα
04/06/2024

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/4-6-2024 «Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 63 του Ν.2214/1994 περί κοινοποίησης προγράμματος πλειστηριασμού ή αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης ή δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού ακινήτων που βαρύνονται με υποθήκη υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων»

download περισσότερα
31/05/2024

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.391/30-5-2024 - Αλλαγή προτύπου κωδικών πληρωμής e - ΕΦΚΑ όσον αφορά την πληρωμή του τέλους δημοσίευσης/ανάρτησης των πλειστηριασμών

download περισσότερα
31/05/2024

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/30-5-2024 «Εγκύκλιος του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα τις Εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

download περισσότερα
29/05/2024

Αρ.Πρωτ.:597/29-5-2024. Θέμα:«Διαδικασία πληρωμής δημοσιεύσεων πλειστηριασμών»

download περισσότερα
13/11/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.207/13-11-2023 - Αναστολή πλειστηριασμών στην περιφέρεια Θεσσαλίας

download περισσότερα
25/09/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 24η/25-9-2023 «Εγκύκλιος του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα τις Αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023»

download περισσότερα
11/09/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.163/11-9-2023 - Αναστολή πλειστηριασμών στην περιφέρεια Θεσσαλίας

download περισσότερα
14/06/2023

Αρ.Πρωτ.:352/14-6-2023. Θέμα:«Αναστολή εργασιών των δικαστηρίων λόγω βουλευτικών εκλογών»

download περισσότερα
04/05/2023

Αρ.Πρωτ.:244/3-5-2023. Θέμα:«Αναστολή δικαστηρίων και διαδικασίας διενέργειας πλειστηριασμών λόγω Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023»

download περισσότερα
05/04/2023

Αρ.Πρωτ.:151/4-4-2023. Θέμα:«Αναγκαστική εκτέλεση σε εργατικές κατοικίες»

download περισσότερα
22/11/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.1387/16-11-2022 - Επικείμενη μετακόμιση Γραφείου Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (ΔΔΔ) και λειτουργία του στις 18/11/2022 και 21/11/2022

download περισσότερα
15/11/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.320/15-11-2022 - Επικείμενη μετακόμιση Γραφείου Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (ΔΔΔ) και λειτουργία του στις 18/11/2022 και 21/11/2022

download περισσότερα
05/05/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/4-5-2022 «Άρθρο 84 Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ Α’ 65) – Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων στις πληγείσες περιοχές της περιφέρειας Αττικής για τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018»

download περισσότερα
17/01/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 7η/14-1-2022 «966 ΚΠολΔ: Η δήλωση συνέχισης»

download περισσότερα
07/01/2022

Αρ.Πρωτ.:5/5-1-2022. Θέμα:«Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων πλειστηριασμού»

περισσότερα
04/01/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 1η/1-1-2022 «Χρόνος διενέργειας πλειστηριασμών»

download περισσότερα
22/11/2021

Αρ.Πρωτ.:615/19-11-2021. Θέμα:«Εντολές πληρωμής εκπλειστηριασμάτων»

download περισσότερα
16/11/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 67η/15-11-2021 «Τροποποίηση ΚΠολΔ - Αρμοδιότητα συμβολαιογράφου επί πλειστηριασμών»

download περισσότερα
16/11/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.450/15-11-2021 - Απόφαση Ε.2206/2021 Α.Α.Δ.Ε. για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ.58 παρ.3 Κ.Ε.Δ.Ε. (Άμεση εκτέλεση πινάκων κατάταξης δανειστών για απαιτήσεις Δημοσίου)

download περισσότερα
21/10/2021

Αρ.Πρωτ.:586/14-10-2021. Θέμα:«Επιδόσεις προγραμμάτων πλειστηριασμών»

download περισσότερα
15/10/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.404/15-10-2021 - Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

download περισσότερα