Αρ.Πρωτ.:151/4-4-2023. Θέμα:«Αναγκαστική εκτέλεση σε εργατικές κατοικίες»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 4-4-2023

            Αριθμ.πρωτ.151

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Αναγκαστική εκτέλεση σε εργατικές κατοικίες

 

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.365/15-3-2023 έγγραφο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) που αφορά το άνω θέμα, για την ενημέρωσή σας.

 

                                               Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                      Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

                                 Δημήτριος Τζίμας              Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο της ΔΥΠΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)