Εκδόσεις

Εκδόσεις που έχουν επιμεληθεί από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο

Τίτλος
Συγγραφέας
Έτος
Περιγραφή
Μονάδες μετρήσεως μηκών και επιφανειών
Α. Μπαντέλλα καθηγητή Πολυτεχν. Σχολής Α.Π.Θ και Π. Σαββούδη Δρ. Αγ. και Τοπ. Μηχανικός Α.Π.Θ.
1984
(περίοδος αρχαίας Ελλάδος, ρωμαϊκή, βυζαντινή και τουρκοκρατία)
Μαρκιανός και Μαρτύριος οι προστάτες Αγιοι του Συμβολαιογραφικού Κόσμου
Στεφάνου Κουτσιμανή
1994
-
Το τοπογραφικό διάγραμμα στα συμβόλαια (επιστ. ημερίδα)
Κοινή έκδοση με το Σύλλογο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος
1996
-
Οι πρώτοι συμβολαιογράφοι- τα πρώτα συμβόλαια στην Θεσσαλονίκη
Δημητρίου Σερεμέτη
2000
(1912-1922)
Συκριτική μελέτη διατάξεων κληρονομικής διαδοχής
IRENE
2000
-
ΑΝΑΛΕΚΤΑ
Χάρη Μουρατίδη
-
Συλλογή διηγημάτων
ΝΟΤΑΡΙΟΣ
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος
2002
Τριμηνιαίο περιοδικό συμβολαιογραφικής ύλης

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων