Γνωμοδοτήσεις Εισαγγελέων - Ν.Σ.Κ. κλπ.

09/11/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 62η/3-11-2021 «Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ.128/2021 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή των παρ.4-5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς»

download περισσότερα
13/09/2019

Αρ.Πρωτ.:484/11-9-2019. Θέμα:«Εξαίρεση του εκκαθαριστή επιχείρησης από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις εκκαθάρισης - Γνωμοδότηση με αριθμ.146/2019 του Ν.Σ.Κ.»

download περισσότερα
28/06/2019

Αρ.Πρωτ.:380/27-6-2019. Θέμα:«Διαβίβαση της με αριθμ.4/14-6-2019 γνωμοδότησης Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
07/04/2017

Αρ.Πρωτ.:306/6-4-2017. Θέμα:«Απόδειξη παλαιότητας των κτισμάτων (Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.111/2016)»

download περισσότερα
18/06/2015

Αρ.Πρωτ.:383/18-6-2015. Θέμα:«Απόφαση με αριθμ.1261/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας για φόρο υπεραξίας»

download περισσότερα
12/11/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 87η/11-11-2014 «Διαβίβαση της με αριθμ.1/2014 Γνωμοδότησης Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης-Τήρηση ευρετηρίου συμβολαιογραφικών πράξεων»

download περισσότερα
30/04/2014

Αρ.Πρωτ.:390/23-4-2014. Θέμα:«Αποκλήρωση μη μεριδιούχου με πράξη τελευταίας βούλησης»

download περισσότερα
27/02/2014

Αρ.Πρωτ.:212/25-2-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση των υπ’ αριθμ.113/2009 και 416/2010 γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εγκύκλιοι με αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ.1041 & 1044/3-2-2014 του Υπουργείου Οικονομικών)»

download περισσότερα
07/11/2013

Αρ.Πρωτ.:739/6-11-2013. Θέμα:«Διαβίβαση γνωμοδότησης κ.Θεόδωρου Παπακυριάκου»

περισσότερα
04/07/2013

Αρ.Πρωτ.:455/26-6-2013. Θέμα:«Αποδοχή της αριθ.86/2013 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-(Εκποίηση με δημόσιο ή πλειοδοτικό διαγωνισμό ιδιωτικού δάσους ή ιδιωτικής δασικής εκτάσεως)»

download περισσότερα
15/03/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 8η/12-3-13 «ΠΟΛ.1043/7-3-2013 – Περί αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση αναμεταβίβασης ακινήτου σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 593/2012)»

download περισσότερα
21/02/2013

Αρ.Πρωτ.:153/20-2-2013. Θέμα:«Δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται στο συμβολαιογράφο κατά τη σύνταξη τροποποιητικού συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας για τη σύσταση αποκλειστικής χρήσης κοινόχρηστου χώρου (ΠΟΛ.1025/13-2-13, Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.355/2012)»

download περισσότερα
24/12/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 46η/21-12-2012 «Η υπ’ αριθμόν 8/18-12-2012 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου-Αυτοτέλεια ή μη συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων ή γηπέδων περιερχομένων στον αυτό κύριο με ένα ή διαφορετικά συμβόλαια»

download περισσότερα
01/10/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 34η/5-9-12 «Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για τις συναλλαγές επί ιδιόκτητων ναών»

download περισσότερα
26/03/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/26-3-12 «Γνωμοδότηση 293/2011 του ΝΣΚ (ΠΟΛ.1070/21.3.2012)-Απαλλαγή από το φόρο α’ κατοικίας»

download περισσότερα
22/03/2012

Αρ.Πρωτ.:251/19-3-2012. Θέμα:«ΠΟΛ.1064/9-3-2012-Κοινοποίηση της με αριθμ.505/2011 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.»

download περισσότερα
06/03/2012

Αρ.Πρωτ.:210/2-3-2012. Θέμα:«Γνωμοδότηση Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου υπ' αριθμ.2/2012 με θέμα τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα για σύνταξη συμβολαίου διάσπασης Α.Ε. με σύσταση νέων Α.Ε. όταν μεταβιβάζονται ακίνητα της διασπώμενης Α.Ε. στις συνιστώμενες νέες Α.Ε.»

download περισσότερα
14/10/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 78η/14-10-11 «Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. υπ' αριθμ.67/2011: Αυτοτέλεια συνεχόμενων οικοπέδων που περιήλθαν με διαφορετικά συμβόλαια στον ίδιο ιδιοκτήτη»

download περισσότερα
28/09/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 68η/28-9-11 «Γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου υπ' αριθμ.12/2011 σχετικά με "δικαιοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων με ιθαγένεια ή έδρα εντός των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών σε παραμεθόριες περιοχές"»

download περισσότερα
03/08/2011

Αρ.Πρωτ.:647/27-7-2011. Θέμα:«Σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς βεβαιώνεται φόρος σύμφωνα με τη παρ.6 αρ.74 του ΚΦΕ (Υπ' αριθμ.155/2011 γνωμοδότηση ΝΣΚ)»

download περισσότερα
03/08/2011

Αρ.Πρωτ.:630/28-7-2011. Θέμα:«Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων (Γνωμοδότηση ΝΣΚ υπ' αριθμ.451/2010)»

download περισσότερα
10/06/2011

Αρ.Πρωτ.:469/9-6-2011. Θέμα:«Μη υπαγωγή συγκεκριμένων παραδόσεων ακινήτων στο Φ.Π.Α. (ΠΟΛ.1127/2011, Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. υπ' αριθμ.380/2010)»

download περισσότερα
20/04/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 27η/20-4-11 «Γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.Αναστάσιου Κανελλόπουλου υπ' αριθμ.8/29-3-11, σχετικά με την μεταγραφή κανονισμού συνιδιοκτησίας»

download περισσότερα
07/02/2011

Αρ.Πρωτ.:85/31-1-2011. Θέμα:«Η εταιρεία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από το Ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ) αποτελεί "εν τοις πράγμασι" (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία και τα ιδρυτικά μέλη της ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις τις εταιρείας»

download περισσότερα