Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 78η/14-10-11 «Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. υπ' αριθμ.67/2011: Αυτοτέλεια συνεχόμενων οικοπέδων που περιήλθαν με διαφορετικά συμβόλαια στον ίδιο ιδιοκτήτη»

                                                                                                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 78η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,                                        Αριθμ.πρωτ.248
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78               Προς όλους τους συμβολαιογράφους
Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90                της χώρας
FAX : 210-3848335
E-mail : notaries@notariat.gr
Πλ/φορίες : Xρ.Δεπούντη (210-4115818)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Επί του διατυπωθέντος με αριθμ. 32623/23.7.2010 ερωτήματος του ΥΠΕΚΑ προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατόπιν της εκδοθείσης υπ’αριθμ. 1296/2006 αποφάσεως του Α.Π. «αν τα συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα κείμενα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου που έχουν περιέλθει με διαφορετικά συμβόλαια στον αυτό ή σε περισσότερους συγκυρίους χάνουν την αυτοτέλειά τους και αποτελούν ένα ενιαίο οικόπεδο ή γήπεδο ή διατηρούν την αυτοτέλειά τους και μπορούν να μεταβιβάζονται περαιτέρω ως αυτοτελή….», σας γνωστοποιούμε την με αριθμό 67/2011 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία κατά πλειοψηφία έκρινε ότι «χάνουν την αυτοτέλειά τους και η περαιτέρω μεταβίβαση ή οικοδόμηση τμήματος είναι επιτρεπτή, εφόσον δεν παραβιάζεται το ισχύον στην περιοχή πολεοδομικό καθεστώς».
Η αποδοχή της ανωτέρω γνωμοδότησης από το ΥΠΕΚΑ, αναμένεται.

          Με τιμή
      Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Η ως άνω σχετική με αριθμ.67/2011 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. βρίσκεται στη μορφή .pdf)