Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι Ελλάδας

Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της χώρας εδρεύουν στην έδρα κάθε εφετείου και μέλη τους είναι όλοι οι Συμβολαιογράφοι της περιφέρειάς τους.

Δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο των συμβολαιογράφων είναι η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας (ΣΕΣΣΕ) που συγκροτείται από τους εκάστοτε προέδρους των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων του Κράτους, τα στοιχεία της οποίας είναι τα εξής:


Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας
Γ. Γενναδίου 4
106 78 Αθήνα
Τηλ:210-3307450-80
Fax:210-3848335
http://www.enotariat.gr  
E-mail: notaries@notariat.gr 

 

Τα στοιχεία και οι διευθύνσεις των λοιπών Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος είναι:Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσων
Γ. Γενναδίου 4
106 78 Αθήνα
Τηλ:210-3307450-80
Fax:210-3848335
E-mail: notaries@notariat.gr  


Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θράκης
Χαριλάου Τρικούπη 83
691 00 Κομοτηνή
Τηλ:25310-71644
Fax:25310-22035
E-mail: symbkom@otenet.gr

 

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Ιωαννίνων
Χαριλάου Τρικούπη 2
454 44 Ιωάννινα
Τηλ. & Fax:26510-65151

E-mail: symsei@outlook.com

 

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κέρκυρας
Δανζελότ 9
491 00 Κέρκυρα
Τηλ:26630-94105, 26610-46104
Fax:26630-94482, 26610-46104

 

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης
Σμύρνης 27  
712 01 Ηράκλειο
Τηλ:2810-289302
Fax:2810-221802

http://www.symbsek.gr
E-mail: symbsek@symbsek.grΣυμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας
Βελλή 4
412 22 Λάρισα
Τηλ:2410-535552
Fax:2410-535880
E-mail: symsylar@otenet.gr  

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Ναυπλίου
Άργους & Ράδου 2
211 00 Ναύπλιο
Τηλ. & Fax:27520-22636

E-mail: symsynaf@otenet.gr


Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Πάτρας
Κανακάρη 101
262 21 Πάτρα
Τηλ:2610-223582
Fax:2610-622926

E-mail: symsylpatron@otenet.gr

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων