Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι Ελλάδας

Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της χώρας εδρεύουν στην έδρα κάθε εφετείου και μέλη τους είναι όλοι οι Συμβολαιογράφοι της περιφέρειάς τους.

Δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο των συμβολαιογράφων είναι η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας (ΣΕΣΣΕ) που συγκροτείται από τους εκάστοτε προέδρους των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων του Κράτους, τα στοιχεία της οποίας είναι τα εξής:


Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας
Γ. Γενναδίου 4
106 78 Αθήνα
Τηλ:210-3307450-80
Fax:210-3848335
http://www.enotariat.gr  
E-mail: notaries@notariat.gr 

 

Τα στοιχεία και οι διευθύνσεις των λοιπών Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος είναι:Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσων
Γ. Γενναδίου 4
106 78 Αθήνα
Τηλ:210-3307450-80
Fax:210-3848335
E-mail: notaries@notariat.gr  


Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θράκης
Χαριλάου Τρικούπη 83
691 00 Κομοτηνή
Τηλ:25310-71644
Fax:25310-22035
E-mail: symbkom@otenet.gr

 

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Ιωαννίνων
Χαριλάου Τρικούπη 2
454 44 Ιωάννινα
Τηλ. & Fax:26510-65151

E-mail: symsei@outlook.com

 

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κέρκυρας
Δανζελότ 9
491 00 Κέρκυρα
Τηλ:26630-94105, 26610-46104
Fax:26630-94482, 26610-46104

 

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης

Μπουνιαλή 11-19, 731 34 Χανιά
Τηλ. & Fax: 0030 2821070445

http://www.symbsek.gr

Email: symbsek@symbsek.gr

Παράρτημα Ηρακλείου:

Οδός Σμύρνης αρ. 27, 712 01 Ηράκλειο
Τηλ.: 0030 2810289302
Fax : 0030 2810221802Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας
Βελλή 4
411 10 Λάρισα
Τηλ:2410-535552
Fax:2410-535880
E-mail: symsylar@otenet.gr  

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Ναυπλίου
Μεθάνων & Πεζόδρομος 3
211 00 Ναύπλιο
Τηλ. & Fax:27520-22636

E-mail: symsynaf@otenet.gr


Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Πάτρας
Κανακάρη 101
262 21 Πάτρα
Τηλ:2610-223582
Fax:2610-622926

E-mail: symsylpatron@otenet.gr