Αρ.Πρωτ.:306/6-4-2017. Θέμα:«Απόδειξη παλαιότητας των κτισμάτων (Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.111/2016)»

sima_sesse

 

 

        Θεσσαλονίκη 6-4-2017

        Αριθμ.πρωτ.306

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Απόδειξη της παλαιότητας των κτισμάτων

                

 Σας κοινοποιούμε τη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. με αριθμ.111/2016 σύμφωνα με την οποία, οι αποφάσεις των Πολεοδομικών Υπηρεσιών με τις οποίες διαπιστώνεται ότι συγκεκριμένα κτίσματα είναι νομίμως υφιστάμενα ως προϋπάρχοντα του Γ.Ο.Κ.1955, αποτελούν δημόσια έγγραφα και ως εκ τούτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς απόδειξη της παλαιότητας των κτισμάτων για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας τους.

Η άνω γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από την αρμόδια Υφυπουργό Οικονομικών (ΠΟΛ.1018/6-2-2017 Υπουργείου Οικονομικών).

 

                                                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

                         Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                       Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ως άνω γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. με αριθμ.111/2016 βρίσκεται στη μορφή .pdf)