Αρ.Πρωτ.:251/19-3-2012. Θέμα:«ΠΟΛ.1064/9-3-2012-Κοινοποίηση της με αριθμ.505/2011 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ          Θεσσαλονίκη 19-3-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     Αριθμ.πρωτ.251

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Κοινοποίηση της με αριθμ.ΠΟΛ.1064/9-3-2012 εγκυκλίου
του Υπουργείου Οικονομικών.

Σας αποστέλλουμε την άνω σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία κοινοποιείται η με αριθμ.505/2011 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., για να λάβετε γνώση. 

                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                         Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Οι ως άνω σχετικές ΠΟΛ.1064/9-3-2012 & 505/2011 Γνωμοδότηση ΝΣΚ, βρίσκονται στη μορφή .pdf)