Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 62η/3-11-2021 «Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ.128/2021 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή των παρ.4-5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς»

sima_sesse                              ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

                           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 62η

            Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2021

            Αριθμ. Πρωτ. 422

                                           ΠΡΟΣ

                                                                                            Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                            της Χώρας

Ταχ.Δ/νση       : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα       : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail            : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες   : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΟΧΗ: Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 128/2021 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή των παρ. 4-5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς

 

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Με την συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. 128/2021 γνωμοδότησή του, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το ΝΣΚ γνωμοδότησε, ότι οι συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας που αφορούν σε εκτάσεις του κυρωμένου δασικού χάρτη είτε με χαρακτήρα δασικό είτε με χαρακτήρα μη δασικό, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των πράξεων των παρ.4 και 5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 ως ισχύει, με συνέπεια να απαιτείται και για αυτές η επισύναψη των αναφερομένων στις παραγράφους αυτές πιστοποιητικών και η μνεία του περιεχομένων τους.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας