Αρ.Πρωτ.:647/27-7-2011. Θέμα:«Σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς βεβαιώνεται φόρος σύμφωνα με τη παρ.6 αρ.74 του ΚΦΕ (Υπ' αριθμ.155/2011 γνωμοδότηση ΝΣΚ)»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 27-7-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθμ.πρωτ.647

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς βεβαιώνεται φόρος σύμφωνα με τη παρ.6 αρ.74 του ΚΦΕ.
Σχετική: Η με αριθμ.155/2011 γνωμοδότηση ΝΣΚ.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.ΠΟΛ.1153/18-7-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
             Η Πρόεδρος                        Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Οι σχετικές ΠΟΛ.1153/2011 του Υπ.Οικ. & 155/2011 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, βρίσκονται στη μορφή .pdf)