Αρ.Πρωτ.:739/6-11-2013. Θέμα:«Διαβίβαση γνωμοδότησης κ.Θεόδωρου Παπακυριάκου»

sima_sullogou

 

       

        Θεσσαλονίκη 6-11-2013

        Αριθμ.πρωτ.739

          

 

 Προς:

 Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

 Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Διαβίβαση γνωμοδότησης κ.Θεόδωρου Παπακυριάκου