Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/26-3-12 «Γνωμοδότηση 293/2011 του ΝΣΚ (ΠΟΛ.1070/21.3.2012)-Απαλλαγή από το φόρο α’ κατοικίας»

                                                                              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &                                          Αριθμ. Πρωτ. 47
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                     
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                             Προς όλους τους συμβολαιογράφους
                                                                    της χώρας
_____
Ταχ.Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4, 10678 - Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 330 7450,-60,-70,-80,-90
Fax: 210 384 8335
E-Mail: notaries@notariat.gr
Πληροφορίες:Ευαγ.Χριστοπούλου-
Σταμέλου-τηλ:210-4129955

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση 293/2011 του ΝΣΚ (ΠΟΛ.1070/21.3.2012)-Απαλλαγή από το φόρο α’ κατοικίας


Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ.1070/21-3-2012 της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, Τμήματα Α’ & Β΄), με την συνημμένη σ’αυτή με αριθμό 293/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι παρέχεται απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων και στην περίπτωση αγοράς οικίας, η οποία έχει ανεγερθεί νομίμως, βάσει των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν κατά την ανέγερσή της, σε οικόπεδο που βρίσκεται εν μέρει εντός των ορίων οικισμού και εν μέρει εκτός των ορίων οικισμού και η οικία έχει ανεγερθεί νόμιμα στο εκτός ορίων οικισμού τμήμα, θεωρούμενη ως εντός οικισμού («κατά πλάσμα δικαίου» κατά τα αναφερόμενα στην ως άνω γνωμοδότηση) για τη χορήγηση της απαλλαγής.

             Με τιμή
        Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

ΠΟΛ.1070/21.3.2012
Κοινοποίηση της με αριθ. 293/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ..
Αθήνα, 21/03/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84
Πληροφορίες: Αικ. Λούκα
Τηλέφωνο: 210 3375835
FAX: 210 3375834
e-mail: d13.fma@yo.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1070

Θέμα: Κοινοποίηση της με αριθ. 293/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ..

Σας κοινοποιούμε τη με αριθ.293/2011 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, και παρακαλούμε για την εφαρμογή της σε ανάλογες περιπτώσεις.

Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, ότι παρέχεται απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων και στην περίπτωση αγοράς οικίας, η οποία έχει ανεγερθεί νομίμως, επί οικοπέδου που βρίσκεται εν μέρει εκτός των ορίων του οικισμού με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν για το εντός του οικισμού τμήμα.

Κάθε προηγούμενη αντίθετη ερμηνεία της Διοίκησης αναφορικά με το παραπάνω θέμα παύει να ισχύει.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

(Η σχετ. με αριθ.293/2011 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. βρίσκεται στη μορφή .pdf)