Αρ.Πρωτ.:212/25-2-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση των υπ’ αριθμ.113/2009 και 416/2010 γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εγκύκλιοι με αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ.1041 & 1044/3-2-2014 του Υπουργείου Οικονομικών)»

sima_sullogou         

       

                 

                      Θεσσαλονίκη 25-2-2014

                      Αρ.πρωτ.212

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 Θέμα : Κοινοποίηση των υπ’ αριθμ.113/2009 και 416/2010 γνωμοδοτήσεων  

          του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ1041και 1044/03-02-2014 εγκύκλιοι του

          Υπουργείου Οικονομικών

 

Σας κοινοποιούμε προς γνώση σας,

1)      την ΠΟΛ.1041/3-2-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Δ/νση Τελών & Ειδικών Φορολογιών, με την οποία κοινοποιείται η υπ’ αριθμ.416/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τα τέλη χαρτοσήμου σε συμβάσεις χρησιδανείου, και

2)      την ΠΟΛ.1044/3-2-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Δ/νση Τελών & Ειδικών Φορολογιών, με την οποία κοινοποιείται η υπ’ αριθμ.113/2009 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σχετικά με την έκδοση ή μη εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιον από Ε.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της μονοπρόσωπης.

 

                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                      Η Πρόεδρος                              Η Γεν. Γραμματέας

           Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση            Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Οι ως άνω σχετ. ΠΟΛ.1041 & 1044/3-2-2014 βρίσκονται στη μορφή .pdf)