Αρ.Πρωτ.:455/26-6-2013. Θέμα:«Αποδοχή της αριθ.86/2013 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-(Εκποίηση με δημόσιο ή πλειοδοτικό διαγωνισμό ιδιωτικού δάσους ή ιδιωτικής δασικής εκτάσεως)»

sima_sullogou

 

 

 

    Θεσσαλονίκη 26-6-2013

    Αρ.πρωτ.455

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Αποδοχή της αριθ.86/2013 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας

                    Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


Σας διαβιβάζουμε, προς γνώση σας, το με αριθμ.πρωτ.131545/ 2697/3-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, που αποδέχεται την ανωτέρω υπ’ αριθμ.86/2013 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία αναφέρεται στην εκποίηση με δημόσιο ή πλειοδοτικό διαγωνισμό ιδιωτικού δάσους ή ιδιωτικής δασικής εκτάσεως.
 

                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                          Η Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας

             Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Τα με αριθμ.πρωτ.131545/2697/3-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ & η υπ’ αριθμ.86/2013 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, βρίσκονται στη μορφή .pdf)