Αρ.Πρωτ.:210/2-3-2012. Θέμα:«Γνωμοδότηση Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου υπ' αριθμ.2/2012 με θέμα τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα για σύνταξη συμβολαίου διάσπασης Α.Ε. με σύσταση νέων Α.Ε. όταν μεταβιβάζονται ακίνητα της διασπώμενης Α.Ε. στις συνιστώμενες νέες Α.Ε.»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ         Θεσσαλονίκη 2-3-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     Αριθμ.πρωτ.210

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Γνωμοδότηση Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου με θέμα τα συμβολαιογραφικά
δικαιώματα για σύνταξη συμβολαίου διάσπασης Α.Ε. με σύσταση νέων Α.Ε.
όταν μεταβιβάζονται ακίνητα της διασπώμενης Α.Ε. στις συνιστώμενες νέες Α.Ε.

Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας την με αρ.2/2012 γνωμοδότηση του Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου κ.Γεωργίου Χατζίκου, σχετικά με το άνω θέμα.

                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
             Η Πρόεδρος                       Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Η σχετική γνωμοδότηση βρίσκεται στη μορφή .pdf)