Αρ.Πρωτ.:153/20-2-2013. Θέμα:«Δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται στο συμβολαιογράφο κατά τη σύνταξη τροποποιητικού συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας για τη σύσταση αποκλειστικής χρήσης κοινόχρηστου χώρου (ΠΟΛ.1025/13-2-13, Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.355/2012)»

sima_sullogou

 

 

 

      Θεσσαλονίκη 20-2-2013

      Αρ.πρωτ.153

                                               

           

 Προς:

 Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

 Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται στο συμβολαιογράφο

          κατά τη σύνταξη τροποποιητικού συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας για

          τη σύσταση αποκλειστικής χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

 

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ.ΠΟΛ.1025/13-2-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετική με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

                          Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                    Η Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας

          Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Η ως άνω σχετ.ΠΟΛ.1025/13-2-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και η με αριθμ.355/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. βρίσκονται στη μορφή .pdf)