Αρ.Πρωτ.:380/27-6-2019. Θέμα:«Διαβίβαση της με αριθμ.4/14-6-2019 γνωμοδότησης Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης»

sima_sullogou

 

              Θεσσαλονίκη 27-6-2019

               Αριθμ.πρωτ.380

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

          Θέμα: Διαβίβαση της με αριθμ.4/14-6-2019 γνωμοδότησης

                   Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

 

           

 Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.πρωτ.4/14-6-2019 γνωμοδότηση της Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ.Ευαγγελίας Σπυριδωνίδου, που εκδόθηκε σε απάντηση σχετικού ερωτήματος του Σ.Σ.Ε.Θ., αναφορικά με τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίζονται για την κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010 εκποίησης ακίνητης περιουσίας υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου.

 

                                                        Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                                                       Η Πρόεδρος                                                    

                                                        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου    

(Η ως άνω σχετ. Γνωμοδότηση βρίσκεται στη μορφή .pdf)