Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 68η/28-9-11 «Γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου υπ' αριθμ.12/2011 σχετικά με "δικαιοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων με ιθαγένεια ή έδρα εντός των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών σε παραμεθόριες περιοχές"»

                                                                              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 68η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                      Αριθμ. Πρωτ. 218
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Α Θ Η Ν Α
_____

Ταχ.Δ/νση : Γ.Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα         Προς όλους τους Συμβολαιογράφους
Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90               της χώρας
FAX : 210 384 8335
E-mail : notaries@notariat.gr
Πληροφορίες : Στέλλα Περάτη

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 48/19-07-11 εγκυκλίου μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα τη γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μετά από ερώτημα υποβληθέν στις 07.07.2011 από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θράκης, σχετικά με δικαιοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων με ιθαγένεια ή έδρα εντός των κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών σε παραμεθόριες περιοχές.

            Με τιμή 
         Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Το κείμενο της με αριθμ.12/2011 Γνωμοδότησης της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου βρίσκεται στη μορφή .pdf)