Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.320/15-11-2022 - Επικείμενη μετακόμιση Γραφείου Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (ΔΔΔ) και λειτουργία του στις 18/11/2022 και 21/11/2022

sima_sesse                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα 15 Νοεμβρίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 320

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ:  Επικείμενη μετακόμιση Γραφείου Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (ΔΔΔ) και λειτουργία του στις 18/11/2022 και 21/11/2022

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε, ότι λόγω επικείμενης μετακόμισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία υπάγεται το Γραφείο Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (ΔΔΔ), σε νέο κτίριο, ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στη ροή λειτουργίας του γραφείου ΔΔΔ κατά τις προγραμματισμένες ημέρες μετακόμισης, Παρασκευή 18/11/2022 και Δευτέρα 21/11/2022, αναφορικά με τις ώρες λειτουργίας του γραφείου και την ύλη που θα περιληφθεί στα τεύχη που θα εκδοθούν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Καθώς το ακριβές χρονοδιάγραμμα της μετακόμισης δεν είναι γνωστό, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις πιθανέ δυσλειτουργίες που τυχόν εμφανιστούν. Μετά το πέρας της μετακόμισης, θα σας κοινοποιηθούν τα πλήρη στοιχεία της νέας ταχυδρομικής διεύθυνσης και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Γραφείου ΔΔΔ. 

           

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας