Αρ.Πρωτ.:352/14-6-2023. Θέμα:«Αναστολή εργασιών των δικαστηρίων λόγω βουλευτικών εκλογών»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 14-6-2023

         Αριθμ.πρωτ.352

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Αναστολή εργασιών των δικαστηρίων λόγω βουλευτικών εκλογών

  

 Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.25908/12-6-2023 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, που αφορά την αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας λόγω των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

 Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αρθρ.959 παρ.8 του ΚΠΟλΔ, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί δεν μπορούν να γίνουν την προηγούμενη και την επόμενη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών.

 

                                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                        Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

                                   Δημήτριος Τζίμας               Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)