Αρ.Πρωτ.:597/29-5-2024. Θέμα:«Διαδικασία πληρωμής δημοσιεύσεων πλειστηριασμών»

    sima_sullogou

           Θεσσαλονίκη 29-5-2024

           Αριθμ.πρωτ.597

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Διαδικασία πληρωμής δημοσιεύσεων πλειστηριασμών

 

Σας στέλνουμε το με αριθμ.644700/1-5-2024 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για να λάβετε γνώση.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγής του κωδικού συναλλαγής με το οποίο γίνονται οι πληρωμές των δημοσιεύσεων πλειστηριασμών στο Δελτίο Ταμείου Νομικών (deltio.tnomik.gr), θα πρέπει μέχρι την Πέμπτη 30-5-2024 να έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές με τους υπάρχοντες Κωδικούς Δημοσίευσης.

Από Δευτέρα 3-6-2024  ο κωδικός πληρωμής θα έχει νέα μoρφή (RF).

Τυχόν πληρωμές με τους κωδικούς που ισχύουν μέχρι και την ημερομηνία 30-5-2024 δεν θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 3-6-2024.

Να αποφευχθούν πληρωμές την Παρασκευή 31-5-2024 διότι είναι μεταβατική περίοδος της εφαρμογής του νέου συστήματος πληρωμής.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρώθηκε η πληρωμή δημοσίευσης μέχρι την Πέμπτη 30-5-2024, το Δελτίο Ταμείου Νομικών από τη Δευτέρα 3-6-2024, παρέχει τη δυνατότητα της επανέκδοσης κωδικού πληρωμής με τη νέα μορφή RF.

 

                                           Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                 Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν.Γραμματέας

                             Δημήτριος Τζίμας           Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)