Αρ.Πρωτ.:244/3-5-2023. Θέμα:«Αναστολή δικαστηρίων και διαδικασίας διενέργειας πλειστηριασμών λόγω Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023»

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 3-5-2023

       Αριθμ.πρωτ.244

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Αναστολή δικαστηρίων και διαδικασίας διενέργειας πλειστηριασμών

          λόγω Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

  

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το με αριθμ.πρωτ.22079/2-5-2023 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                     Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

                        Δημήτριος Τζίμας            Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Υπ. Δικαιοσύνης βρίσκεται στη μορφή .pdf)