Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/30-5-2024 «Εγκύκλιος του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα τις Εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

sima_sesse              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17η

       Αθήνα, 30η Μαΐου 2024

       Αριθμ. Πρωτ. 392

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα τις Εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. 36005οικ./29.05.2024 Εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης που αφορά την αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων της Χώρας, των έμμισθων υποθηκοφυλακείων και την αναστολή πλειστηριασμών κατά τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για την απαγόρευση διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ισχύουν το τέταρτο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 959 ΚΠολΔ και η παρ. 2 του άρθρου 998 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα οποία «…πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες» και υπό τις εξαιρέσεις που ισχύουν στις οικείες διατάξεις.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω σχετ. εγκύκλιος βρίσκεται στη μορφή .pdf)