Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.:

Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας

http://www.enotariat.gr

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων

http://www.notaries-directory.eu

 

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης

http://www.symbsek.gr

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

Κυβέρνηση

http://government.gov.gr

Ανοικτή Διακυβέρνηση

http://www.opengov.gr

Βουλή των Ελλήνων

http://www.hellenicparliament.gr

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

http://www.gsis.gr

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

http://www.ktimatologio.gr

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

Άρειος Πάγος

http://www.areiospagos.gr

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

http://www.nsk.gov.gr

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Συμβολαιογράφων

http://www.tas.org.gr

Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Νομικών

http://www.tnomik.gr

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

http://www.eopyy.gov.gr

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Εθνικό Τυπογραφείο

http://www.et.gr

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ

http://lawdb.intrasoftnet.com

Ηλεκτρονική δημοσίευση πλειστηριασμών

https://deltio.tnomik.gr

 

ΔΙΕΘΝΗ:

Ευρωπαϊκή Ένωση

http://europa.eu

Κατάλογος Χωρών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης

https://www.hcch.net/en/states/hcch-members

Συμβούλιο των Συμβολαιογράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.cnue.eu

Παγκόσμια Ένωση Λατινικής Συμβολαιογραφίας

http://www.uinl.org

IRENE

http://www.irene.de

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ:

Βουλγαρίας

http://www.notary-chamber.org

Γαλλίας

http://www.notaires.fr

Γερμανίας

http://www.bnotk.de

Ισπανίας

http://www.notariado.org

Ιταλίας

http://www.notariato.it

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων