Συμμετοχή του Σ.Σ.Ε.Θ. στις εκδηλώσεις του "MONEY SHOW" την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ενημερώνει ότι την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2007 στην αίθουσα
«Έφεσος-1» του Ξενοδοχείου «HYATT REGENCY» από 12.30 έως 2.00 μ.μ.,
στα πλαίσια των εκδηλώσεων του “MONEY SHOW” θα συμμετέχει με εκπροσώπους του και με ενδιαφέρουσες θέσεις.

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη και τιμητική

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
1. Βαρβάρα Ελαία-Βλαχάκη, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
Μέλος του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.
2. Χριστίνα Φαρδή-Πανταζή, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
Μέλος του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.
3.Στυλιανή Λέπεση-Πουργάνη, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης.
4. Ιωάννης Ασπρίδης, Συμβολαιογράφος Λαγκαδά.

Την εκδήλωση θα συντονίζει ο Αλέξανδρος (Αλέκος) Κ. Παπαδόπουλος Δημοσιογράφος, Μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, ο οποίος και θα συνοψίσει τα συμπεράσματα.

Θέματα που θα απασχολήσουν τους ομιλητές:
Θέση του Συμβολαιογράφου στην σημερινή κοινωνία - επίκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση του πολίτη που απορρέει από τις σύγχρονες εξελίξεις και τα Κοινωνικό-Πολιτικά δρώμενα, όπως:
Εθνικό Κτηματολόγιο
Πλειστηριασμοί - Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Πράξη εφαρμογής
Φορολογία Κεφαλαίου (Αγοραπωλησίες-Δωρεές-Γονικές Παροχές
και Κληρονομιές)