Αρ.Πρωτ.:150/20-2-2018. Θέμα:«Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. την Κυριακή 4-3-2018»

sima_sullogou

 

 

    Θεσσαλονίκη 20-2-2018

    Αριθμ.πρωτ.150                                                                   

  

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

  Σε εκτέλεση της απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου της 28ης Ιανουαρίου 2018, προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91,  σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 4 Μαρτίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00, στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Συλλόγου μας, οδός Καλαποθάκη αριθμός 20 (5ος ορ.), με θέμα:

«Πλειστηριασμοί. Ενημέρωση, τοποθετήσεις, λήψη αποφάσεων.»

  Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση να ζητήσουν και να αντιπροσωπευτούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

  Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.83 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στον αυτό τόπο και με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

                                                    Η Πρόεδρος

                                     Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου