Αρ.Πρωτ.:43/16-1-2012. Θέμα:«Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για θέματα τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4014/2011 & 4030/2011)»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ          Θεσσαλονίκη 16-1-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     Αρ.πρωτ.43

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για θέματα τακτοποίησης
αυθαιρέτων (Ν.4014/2011 & 4030/2011)

Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.30/11-1-2012 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση ενημέρωσης για τα θέματα που αφορούν τη νομοθεσία περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4014 & 4030/2011), θα διοργανωθεί τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 17:00 στο Εντευκτήριο του Συλλόγου (Καλαποθάκη 20, 5ος όροφος).
Ομιλήτρια θα είναι η κ.Βισβάρδη, από το ΥΠΕΚΑ.

                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου