Αρ.Πρωτ.:602/21-9-2018. Θέμα:«Συγκρότηση επιτροπής Σ.Σ.Ε.Θ. για τα διεθνή ζητήματα και ανασυγκρότηση της διαρκούς επιστημονικής επιτροπής»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 21-9-2018                              

           Αριθμ.πρωτ.602

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

   Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής Σ.Σ.Ε.Θ. για τα διεθνή ζητήματα και ανασυγκρότηση της διαρκούς επιστημονικής επιτροπής

 

  Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση νέας επιστημονικής επιτροπής του Σ.Σ.Ε.Θ. που είναι η εξής:

- Επιτροπή για διεθνή ζητήματα της συμβολαιογραφίας

με συντονίστρια την κ. Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου, Πρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Θ.

   Όσοι συνάδελφοι θέλετε να πλαισιώσετε την άνω επιτροπή, παρακαλείσθε να το δηλώσετε άμεσα με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο Σύλλογο. Απαραίτητη η γνώση της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας.

  Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η κ.Πολυξένη Παρατήρα παραιτήθηκε από τη θέση της συντονίστριας της Διαρκούς επιστημονικής επιτροπής. Νέα επικεφαλής της επιτροπής είναι η κ. Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου, Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Θ.

  Όσοι επιθυμείτε να θέσετε υπόψη της άνω επιτροπής θέματα ή ερωτήματα, μπορείτε να τα αποστείλετε εγγράφως στο Σύλλογο προκειμένου να διαβιβαστούν στην επιτροπή και να απαντηθούν.

  Επίσης όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν και να πλαισιώσουν την επιτροπή αυτή, παρακαλούνται να το δηλώσουν με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο Σύλλογο.

 

                                              Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας        

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                              Θεανώ Μαρέτη