Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1180/1833286/11-9-2018. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Καλλικρατικών Δήμων Δέλτα, Λαγκαδά, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:1180/1833286/11-9-2018