Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 6 έως 12 Απριλίου 2021

Απόφαση λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 6 έως 12-4-2021