Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Επικράτεια από 3 έως 10 Μαΐου 2021

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 1814/29-4-2021: Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29-4-2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00